Пластификатор за земновлажни бетони

Пластификатор за земновлажни и полусухи бетони. За общо подобряване качеството на бетона, особено подходящ за производство на бетонни продукти от земновлажен бетон: тръби, бордюри, плочки, бетонни павета.