Импрегнатор на силиконова база

Silifob V e водо отблъскващ импрегнатор на силиконова база.

Silifob V e водо отблъскващ импрегнатор на силиконова база. Използва се като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности изградени от неорганични порьозни материали от дъжд/влага. Той притежава отлична адсорбция, която възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите и след химическа реакция (след приблизително 24 часа) образува безцветен защитен слой. Продуктът не е подходящ зa защита на малко абсорбиращи боядисани повърхности и бетони.

Предимства:

  • намалява ефлорисценцията (изветрянето)
  • намалява водната абсорбция, по този начин съхранява топлината от изпарението на водата – има топлоизолационни свойства
  • пропуслкивостта на пари остава непроменена – стените дишат нормално
  • структурата и цвета на повърхностите не се променят
  • редуцира образуването на микроорганизми (гьби, плесени и фунги) – защитените повърхности остават чисти и защитени за дълго време.