Пластификатор за водоплътност и висока якост

Суперпластификатор за получаване на всички видове качествени бетони с висока крайна якост и получаване на водоплътен бетон.