Противозамръзваща добавка за бетон

Cementol B NOVI e ускорител на втвърдяване

Cementol B NOVI e химическа добавка за бетон, която се използва за бетониране при ниски температури. Cementol B NOV1 комбинира действието на бързостягаща и противозамръзваща добавка, така че бетонът да има необходимата якост от 5 МРа преди да бъде изложен на ниски температури.