Циментова изравнителна замазка – CM-15

Циментова изравнителна подова замазка
Минимална дебелина на слоя 3 см
Време за престой в кофа 60 мин.
Време за окончателно свързване и последващи операции 14 дни
Проходимост след 72 ч.
Разходна норма 20-22 кг/м² при дебелина на слоя 1 см

Циментова замазка CM-15 е заводски изготвена суха смес на база цимент, с добавен пресят объл речен пясък (с контролиран зърнометричен състав – от 0 мм до 4 мм) и пластификатори. Предназначена е за направа на изравнителни подови покрития с дебелина над 3 см. Подходяща за машинно и ръчно полагане. Замазката е подходяща за полагане върху бетонови и здрави цименто-пясъчни основи.