Висококачествена циментова замазка C-25

Суха смес на циментова основа с добавен пресят объл речен пясък (с контролиран зърнометричен състав до 4 мм) и пластификатори. Продуктът се използва за изравняване на бетонни подове при ново строителство и ремонтни дейности при стари сгради и други вътрешни помещения. Замазката е предназначена, както за ръчно, така и за машинно полагане като дебелината на положения слой трябва да бъде минимум 3 см.

Суха смес на циментова основа с добавен пресят объл речен пясък (с контролиран зърнометричен състав до 4 мм) и пластификатори. Продуктът се използва за изравняване на бетонни подове при ново строителство и ремонтни дейности при стари сгради и други вътрешни помещения. Замазката е предназначена, както за ръчно, така и за машинно полагане като дебелината на положения слой трябва да бъде минимум 3 см.

Характеристики:

  • Минимална дебелина на слоя: 3см
  • Време на престой в кофа: 60мин.
  • Проходимост: след 48ч.
  • Разходна норма: 20-22кг/кв.м при дебелина на слоя 1см
  • Опаковка: 30кг