Бетон сух – baubeton

Фабрично приготвена универсална суха смес от цимент, пясъчна фракция и добавки.

Фабрично приготвена универсална суха смес от цимент, пясъчна фракция и добавки.
Продуктът намира широко приложение както при ремонтни работи като запълване на неравности и отвори при възстановяване на неконструктивен бетон, така и при строителни дейности като изработка на неармирани елементи, подложка за фундаменти при неносещи конструкциии, леки огради, щурцове и др.

Характеристики:

  • Едрина: до 6мм
  • Време на престой в кофа: до 1ч.
  • Опаковка: 30кг