Връзка за удължаване на CD профил

Свързващата връзка за удължаване на CD профил се използва при монтаж на гипсокартон или окачени тавани.

Свързващата връзка за удължаване на CD профил се използва при монтаж на гипсокартон или окачени тавани.