Двойна пружина

Двойната пружина се използва при монтаж на конструкции от гипсокартон. Тя служи за регулиране нивото на окачения таван.

Двойната пружина се използва при монтаж на конструкции от гипсокартон. Тя служи за регулиране нивото на окачения таван.