Керамични керемиди Nexe Glinex Premium

Glinex Premium е още едно решение с най-високо качество от семейството на Nexe, върховна континентална
керемида, с двоен улей и с дупка за пирон. Главно предимство на тази керемида е възможността за подвижно
подравняване по летвите, което я прави идеална при ново строителство и при ремонт на съществуващи покриви.
Голямото ходово пространство и намаления натиск от само 39 kg/m я правят уникална за поставяне, което на
края води до икономии при инвестициите.

Дупка за гвоздей Да
Гвоздей за забиване (мм) около 4×50
Средно тегло на керемидата (кг) около 3,10
Използваемост на керемидата м2
от покрива (бр.) = покриваемост
на керемидата в м2 от покрива
около 12,6
Натоварване на покрива (кг/м2) около 39
Натоварване на покрива (kН/м2) около 0,39
Покривни размери (мм) около 345×228
Поставяни на първата-стряха (мм) около 320
Препоръчително разстояние
между летвите (mm)
около 350
Минимално разстояние межу летвите (мм) около 330
Максимално разтояние межу летвите (мм) около 360
Препоръчителна ширина на покриване (мм) около 228
Използваемост на летвите ( м’/м2) около 3,0
Използваемост на контралетвата ( м’/м2) около 1,4
Опаковка 5 реда (бр./палети) 300
Керемиди в опаковката (бр.) 6
Размер на палета (мм) около 1100×850
Тегло на опаковката (кг) около 950
Препоръчителен наклон на покрива 30°
Минимален наклон на покрива около 22°
Минимален наклон на покрива
(с подконструкция)
около 17°