Керамични керемиди Nexe Dioklecijan

Керамична керемида Dioklecijan представлява уникална комбинация за покрив със своето качество, цвят и дизайн.
Специално се отличава с възможността за различно прилагане. Предназначена е за поставяне както в
континенталните, така и в средиземноморски райони. Характеристика на тази керемида е върховното фалцово
свойство (система на двоен фалц) с което се повишава сигурността и различното й прилагане. С разход от само
11 бр./м представлява идеално решение тъй като ускорява строителството и накрая дава добър икономичен
ефект. Керемидата е допълнително защитена с глазура, като се предлагат четири стандартни цвята – натюр,
червена, черна и кафява лукс.

Дупка за гвоздей Да
Гвоздей за забиване (мм) около 4×50
Средно тегло на керемидата (кг) около 3,80
Използваемост на керемидата м2
от покрива (бр.) = покриваемост
на керемидата в м2 от покрива
около 11
Натоварване на покрива (кг/м2) около 41
Натоварване на покрива (kН/м2) около 0,41
Покривни размери (мм) около 375×240
Поставяни на първата-стряха (мм) около 350
Препоръчително разстояние
между летвите (mm)
около 380
Минимално разстояние межу летвите (мм) около 375
Максимално разтояние межу летвите (мм) около 385
Препоръчителна ширина на покриване (мм) около 240
Използваемост на летвите ( м’/м2) около 2,5
Използваемост на контралетвата ( м’/м2) около 1,4
Опаковка 5 реда (бр./палети) 240
Керемиди в опаковката (бр.) 5
Размер на палета (мм) около 1100×965
Тегло на опаковката (кг) около 940
Препоръчителен наклон на покрива 30°
Минимален наклон на покрива около 22°
Минимален наклон на покрива
(с подконструкция)
около 17°