Керамични керемиди Kebe Novel

Идеален архитектурен избор за модерни конструкции, които изискват плоска покривна повърхност.

Препоръчителен минимален наклон на покрива при употреба на покривна мембрана: 30% (17 градуса)

Размери (мм) 475 х 245
Броя/м2 11
Тегло (кг) 3,65
Тегло/м2 (кг/м2) 40,1
Съпротивление при огъване >1200
Водонепропускливост (EN 539-2, Категория 1, Метод 2 съответсва
Устойчивост на замръзване 150 цикъла
Разстояние на напречните греди (см) max 41,0