Енергиен блок ЕБ 25 Economic

Блок с вертикални кухини:

Размери (мм) 380x250x238
JNF 11.60
Маса (кг) 13.50
консумацията на блока от m2 / m3 10.50/43
Топлоизолация ⲗ10,dry,unit,2 (W/mK) 0.198
Твърдост на огъване N/mm2 10.40
Брой парчета на палет (парче) 72
Тегло на палета (кг): 990