Енергиен блок ЕБ 12

Блокове с вертикални кухини:

Размери (мм) 380x120x238
JNF 5.56
Маса (кг) 8.30
консумацията на блока от m2 / m3 10.50/88
Топлоизолация ⲗ10,dry,unit,2 (W/mK) 0.27
Твърдост на огъване N/mm2 11
Брой парчета на палет (парче) 144
Тегло на палета (кг): 1210