Водооткапващ профил

PVC профили за отвеждане на водата от фасадата

Водооткапващ профил за скрит монтаж и водооткапващ профил за видим монтаж представляват PVC профили, предназначени за отвеждане на стичащата се по фасадата вода надолу без подлизване.
И двата продукта са снабдени със стъклофибърна мрежа по цялата си дължина, която има за цел да създаде връзка с мрежата, положена по стените от двете страни на водооткапващия профил.
При единият лайстната (перото), предназначено да отвежда водата, остава скрита под положеното финишно покритие.
При другият лайстната (перото), предназначено да отвежда водата, остава открита и след завършване на всички операции по изпълнение на топлоизолационната система.