Tekafix PU Universal

Tekafix PU Universal служи за залепване на различни материали, преди всичко на дървени части, когато e необходимо бързо втвърдняване.

Tekafix PU Universal служи за залепване на различни материали, преди всичко на дървени части, когато e необходимо бързо втвърдняване.

Характеристики:

  • Еднокомпонентно полиуретаново лепило с добра адхезия към порьозни материали
  • Залепва дървени материали, които могат да са подложени на механични натоварвания

Приложение:

  • За залепяне на дървени части, когато бързото втвърдяване е задължително, материалите могат да бъдат подложени на механични натоварвания и могат да се употребяват
  • Подходящ за залепване на дървени материали към порьозни и непорьозни материали, като изпълнява носеща функция
  • Подходящ за монтиране на части с външно приложение