Щурц 12 3м

Щурцовете са предварително изработени в заводски условия. Те се състоят от керамична обвивка, предварително напрегната армировка и специален бетонов пълнеж. Използват се за премостване на светли отвори като врати и прозорци.

Щурцовете са предварително изработени в заводски условия. Те се състоят от керамична обвивка, предварително напрегната армировка и специален бетонов пълнеж. Използват се за премостване на светли отвори като врати и прозорци.

Размери:

  • Размери на сечението: 120 х 65 мм
  • Дължина: 300 см