Brick quad thermo

  • Подходящ за изграждане на вътрешни, външни стени и прегради
  • Висока акумулираща способност, чрез която се постига естествена климатизация на сградата
  • Изключително висока топло и шумоизолация
  • Подходящ за изграждане на вътрешни, външни стени и прегради
  • Висока акумулираща способност, чрез която се постига естествена климатизация на сградата
  • Изключително висока топло и шумоизолация

Dimensions:

Dimensions 240х250х120
Weight (kg) 4.900 кг.
Number in m2 33 бр.
Quantity per pallet 180бр.