+359 878 578 995 ул."Варненска" 43

Пластификатор за водоплътност и висока якост

Суперпластификатор за получаване на всички видове качествени бетони с висока крайна якост и получаване на водоплътен бетон.

Суперпластификатор, SIST EN 934-2: T 3.1 / 3.2. Подходящ зa басейни, кладенци, тераси, темели, подпорни стени и др. Дозировка: 0,5–1,5 % от масата на цимента (0,5–1,5 кг/100 кг цимент).
Употреба:
Cementol Zeta е предназначен за общо подобряване качествата на бетона. В следствие на намаленото съотношение в/ц (до 30% в зависимост от дозировката на добавката), якостта на натиск се увеличава значително. С добавянето на Cementol Zeta се постигат по-добра обработваемост и по-лесно отливане, без да се намалява съотношението в/ц. Втвърденият бетон има по-висока крайна якост, по-дълъг живот, по-добра водоплътност и по-гладка повърхност. Cementol Zeta подобрява характеристиките на бетоновия разтвор и намалява съотношение в/ц като по този начин осигуряват по-здраво свързване с арматурата.