Tekaflex PU 40

Tekaflex PU 40 служи за уплътняване и залепване на метални материали. Полиуретанов уплътнител, който се използваза уплътняване на натоварени фуги в строителството и за залепване на конструкции и метални материали.

Tekaflex PU 40 служи за уплътняване и залепване на метални материали. Полиуретанов уплътнител, който се използваза уплътняване на натоварени фуги в строителството и за залепване на конструкции и метални материали.

Приложение:

  • Подходящ за фуги, подложени на големи натоварвания
  • Уплътняване и залепяне на метални и строителни материали
  • Уплътняване на прозоречни рамки, леки конструкции, леки строителни материали, керемиди, фуги между панели